back to home dude

Rio Cup

Rio Cup

về Rio Cup

Bắn những quả bóng và cố gắng đâm vào nhiều người chơi càng tốt trước khi bạn nhận được một thẻ đỏ! Thu thập các đồng tiền sao cho bạn có thể mua nâng cấp mới trong các cửa hàng. Bạn có những gì cần để đạt được điểm số cao nhất?