back to home dude

Riddle Transfer

Riddle Transfer

về Riddle Transfer

Bạn đang trong một cuộc phiêu lưu đầy tinh nghịch. Hãy cố gắng thoát khỏi những cái vỏ trong những thiết bị kỳ quái. Bạn cũng nên quan sát những vật và dấu vết hữu ích, đôi khi bạn phải kết nối những vật này lại và chiến thắng trò chơi.