back to home dude

Ricochet Kills 3

Ricochet Kills 3

về Ricochet Kills 3

Bắn vào tất cả những kẻ thù...nhưng hãy cẩn thận với những viên đạn vụt ra của bạn. Sử dụng càng ít đạn càng tốt.