back to home dude

Ricochet Kills 2: Players Pack

Ricochet Kills 2: Players Pack

về Ricochet Kills 2: Players Pack

Sử dụng những viên đạn để bắn vào những tiêu điểm trong càng ít những phát bắn càng tốt. Bạn có thể dự đoán quỹ đạo của những viên đạn và loại bỏ những tiêu điểm thật hiệu quả không nào?