back to home dude

RGB Người lái xe tải

RGB Người lái xe tải

về RGB Người lái xe tải

Trong trò chơi vui nhộn này bạn sẽ phải lái chiếc xe tải của bạn, thu thập những món đồ trên đường đi và vận chuyển chúng đến đúng địa chỉ. Ô, đợi đã, tôi đã nói với bạn là bạn phải vẽ đường đi của mình trước chưa? Chúc bạn vui vẻ!