back to home dude

Rezer

Rezer

về Rezer

Bắt đầu cuộc chiến chống lại lũ thây ma! Bạn có một con dao và một cung tên để bảo vệ chính mình. Hãy chắc chằn rằng bạn tiêu diệt lũ zombies tại điểm chính xác, nếu không chúng sẽ ăn não bạn. Bạn có thể sống sót đến cùng không? Tiêu diệt tất cả lũ thây ma và giành chiến thắng!