back to home dude

Rescue Team 1

Rescue Team 1

về Rescue Team 1

nhiệm vụ của bạn trong trò chơi này là làm mới lại khu làng này! Nhặt những vật liệu cần thiết, di chuyển những chướng ngại vật và xây những ngôi nhà mới. Mỗi cấp độ sẽ mang đến cho bạn những nhiệm vụ mới mà bạn sẽ phải thực hiện!