back to home dude

Reprisal

Reprisal

về Reprisal

Hãy chinh phục thế giới trên bản đồ trong trò chơi mang tính chiến thuật này! tạo dựng địa hình và để cho những cư dân của bạn phát triển thành thị và gia cư.