back to home dude

Renegades

Renegades

về Renegades

Hãy làm cho đội Renegades của bạn phối hợp với nhau và vượt qua những nhiệm vụ đầy thử thách này! Vạch ra một kế hoạch chiến lược để hoàn thành các nhiệm vụ và đánh bại kẻ thù với các vũ khí khác nhau. Bạn có đủ kỹ năng để thu thập tất cả 39 ngôi sao trong trò chơi nay?