back to home dude

Ren và Stimpy ở Robin Höek

Ren và Stimpy ở Robin Höek

về Ren và Stimpy ở Robin Höek

Bắn tên với Ren và Stimpy! Bạn có thể dùng cung và tên giỏi hơn Stimpy không? Hãy chứng tỏ bạn là người giỏi nhất và chiến thắng cuộc thi này!