back to home dude

Relic

Relic

về Relic

Di vật là một trò chơi phiêu lưu tuyệt vời với những hình ảnh, nhân vật, kỷ năng và đồ vật. Du hành qua những khu vực, chiến đấu, nâng cấp và đánh bại trong trò chơi anh hùng này!