back to home dude

Rekido: Ninja Đỏ

Rekido: Ninja Đỏ

về Rekido: Ninja Đỏ

Ôi không! Công chúa đã bị những tên ninja xanh bắt cóc.Cô ấy chính là trách nhiệm của bạn! Vậy nên bạn phải đi đoạt lại cô ấy. Hãy quyết định đường nào bạn sẽ chọn. Nhưng hãy cẩn thận. Yếu tố bất ngờ chính là vũ khí tuyệt vời nhất của một ninja.