back to home dude

Redneck Drift

Redneck Drift

về Redneck Drift

cầm lấy bánh lái của chiếc xe và bắt đầu một trong bốn nhiệm vụ ở mỗi cấp độ! bạn có thể đạt được 3 ngôi sao ở mỗi nhiệm vụ, điều này sẽ giúp bạn mở ra những con đường mới! Xem bạn có thể đi được xa đến mức nào nhé?