back to home dude

Recursion

Recursion

về Recursion

Nhặt những ngôi sao tuyệt đẹp và sau đó tiến đến lá cờ cuối cùng một cách an toàn.