back to home dude

RectRot

RectRot

về RectRot

Hãy suy nghĩ trước khi vào cuộc chơi...Tập hợp những chìa khóa xanh và sau đó nhanh chân đi đến cổng thoát màu xanh lá cây.