back to home dude

Rbots

Rbots

về Rbots

bạn có thể kích hoạt tất cả những nam châm bằng phím khoảng cách và nhấp vào chuột trái! Sử dụng những nam châm này để đẩy trái banh rô bốt này qua những cấp độ! Cố gắng về đích càng sớm càng tốt!