back to home dude

Ray Quest

Ray Quest

Về Ray Quest

Bắn tất cả kẻ thù của bạn và thu thập các quả cầu. Quả cầu màu xanh lá cây là sức khỏe, đôi mắt tím là kinh nghiệm. Hãy chơi vui!