back to home dude

Râu quai nón tấn công

Râu quai nón tấn công

về Râu quai nón tấn công

Bigotilyo là một củ khoai tây. Với một bộ râu tuyệt đẹp và một gia đình tuyệt vời. Nhưng củ khoai tây ác quỷ ghét những gia đình hạnh phúc. Vậy nên hắn ta đã bắt cóc họ. Bigotilyo không chấp nhận chuyện này! Cậu ấy phải chiến đấu. Vì danh dự của mình. Vì bộ râu của mình!