back to home dude

Rau-Matic

Rau-Matic

về Rau-Matic

cố gắng giữ cho kẻ thù tránh xa bằng cách bắn các loại rau vào họ.