back to home dude

Rapunzel bị giam cầm

Rapunzel bị giam cầm

về Rapunzel bị giam cầm

Mặc dù Rapunzel bị giam trong toà tháp nhưng cô ấy vẫn muốn mình trông tuyệt nhất. Vì thế, hãy ăn diện cho cô ấy nào.