back to home dude

Rapid Gun 3

Rapid Gun 3

về Rapid Gun 3

Có 80 tên khủng bố đang rải rác xung quanh bạn. Công việc của bạn là tìm ra và tiêu diệt chúng trước khi chúng có thể làm hại bạn! Bạn có thể sống sót qua nhiệm vụ nguy hiểm này không?