back to home dude

Rắn.is

Rắn.is

Về Rắn.is

Ăn những bong bóng đủ màu để chú rắn của bạn lớn lên. Đừng chạm vào những con rắn khác, vì chúng sẽ giết bạn.