back to home dude

Randobot

Randobot

về Randobot

Trong trò chơi này bạn sẽ điều khiển chú người máy bị hỏng! Càng nhiều năng lượng mà bạn có thể thu nhặt được ở từng cấp độ, chú người máy của bạn sẽ trở nên tốt hơn. Bạn cũng có thể học vài hành động mới dọc đường!