back to home dude

Ranch Rush 2

Ranch Rush 2

Về Ranch Rush 2

Thu hoạch đủ nông sản để làm hài lòng những khách hàng của bạn. Đem những nông sản này đến kho và bán chúng trong chợ.