back to home dude

Rắn Trốn Thoát

Rắn Trốn Thoát

về Rắn Trốn Thoát

Ai lại không biết trò chơi Con Rắn nổi tiếng. Đây chính là trò chơi Con Rắn hiện đại. Lần này bạn có thể chọn một trò mà bạn muốn chơi: Trốn Thoát hoặc Cổ Điển. Với trò chơi trốn thoát bạn sẽ cần phải đến được chỗ cửa thoát và với trò chơi cổ điển bạn sẽ phải ăn tiền và đồ ăn. Cẩn thận đừng đâm vào tường nhé!