back to home dude

Rắn Carey

Rắn Carey

về Rắn Carey

Di chuyển chú rắn của bạn trong mê cung và thu thập tất cả những vật phẩm. Nhưng hãy cẩn thận, bạn không được chạm vào cái đuôi của mình! Suy nghĩ cẩn thận và hãy hoàn thành thật nhiều màn chơi nhất bạn có thể!