back to home dude

Rắn 3D

Rắn 3D

Về Rắn 3D

Con rắn đang đói bụng và không thể chờ để được ăn. Dẫn nó đến chỗ có thức ăn và hãy chắc chắn nó ăn càng nhiều càng tốt. Nhưng cẩn thận, nó ăn càng nhiều thì nó sẽ càng dài ra. Đừng để nó tông vào chính cái đuôi của mình.