back to home dude

Rắn 12

Rắn 12

về Rắn 12

Ăn tất cả thức ăn, nhưng đừng để bị quấn vào cái đuôi của chính bạn. Lưu điểm số bằng cách nhấn Submit Score sau khi kết thúc trò chơi.