back to home dude

Rambo Robot Mayhem

Rambo Robot Mayhem

về Rambo Robot Mayhem

Hãy loại bỏ kẻ thù và coi chừng vì thỉnh thoảng sẽ có một tên robot chiến xuất hiện.