back to home dude

Rainbow Rabbit Adventure 4

Rainbow Rabbit Adventure 4

Về Rainbow Rabbit Adventure 4

Hãy giúp cho chú thỏ cầu vòng này nhặt tất cả những củ cà rốt và đánh bại tất cả những kẻ thù để đánh bật từng cấp độ. Bạn có thể dùng cầu vòng để đánh vào những kẻ thù này, vào sau đó chạm vào chúng. Bạn cũng có thể chơi với 2 người chơi cùng lúc. Đi trên cầu vòng để có thể đạt điểm cao hơn