back to home dude

Rainbow Rabbit Adventure

Rainbow Rabbit Adventure

về Rainbow Rabbit Adventure

Hãy giúp chú thỏ con quay trở về nhà! Cẩn thận những người bảo vệ và đặt những cầu vồng khác nhau để bạn có thể trèo lên cao được. Bạn cũng có thể chơi trò chơi này cùng với một người bạn khác, hãy cùng nhau giúp chú thỏ!