back to home dude

Rail of Death 1

Rail of Death 1

về Rail of Death 1

Bạn có thể đi được bao xa? nhảy vào trong chiếc thùng và bắt đầu đua, nhưng nhớ là bạn cần tránh tất cả những chướng ngại vật! Bạn có thể sử dụng vàng và kim cương để mua thêm tốc độ hoặc sinh mạng!