back to home dude

Rage Shooter Zombie

Rage Shooter Zombie

về Rage Shooter Zombie

Những thây ma đang tấn công! Dùng vũ khí của bạn để tiêu diệt tất cả bọn chúng và cố gắng sống sót lâu nhất có thể. Bạn có thể mở khóa tất cả những nâng cấp trong trò chơi này không?