back to home dude

Rage 2

Rage 2

Về Rage 2

chiến đấu với hàng ngàn kẻ thù và thực hiện những sự phối hợp để hạ gục chúng! Mở ra những vũ khí mới và để giành sự tấn công đặc biệt của bạn cho đúng thời điểm. Bạn không thể chuyển sang cấp độ kế tiếp cho đến khi những đối thủ của bạn đều bị diệt!