back to home dude

Ragdoll Double Dodge

Ragdoll Double Dodge

về Ragdoll Double Dodge

Hãy tránh những tia lade ở cả hai màn hình cùng lúc! Bạn có thể giữ cho con rối được an toàn được bao lâu trong trò chơi cực kỳ khó này?