back to home dude

Ragdoll Avalanche II

Ragdoll Avalanche II

về Ragdoll Avalanche II

Tránh những gai nhọn đang rơi xuống và cố gắng giữ cho hình nhân an toàn trong thời gian dài nhất có thể!