back to home dude

Racket Boy

Racket Boy

Về Racket Boy

Những chú vịt này trông có vẻ rất đáng yêu, nhưng thực ra lại không phải vậy. Chúng sẽ tấn công bạn! Hãy trả lại những viên đang và loại bỏ những chú vịt trông có vẻ ngây thơ này. Hãy cố gắng sống sót lâu nhất có thể!