back to home dude

Rắc rối giao thông

Rắc rối giao thông

về Rắc rối giao thông

Hãy cố gắng điều chỉnh giao thông bằng cách kiểm soát đèn giao thông và sửa những chiếc xe hỏng.