back to home dude

Ra khỏi đường đua

Ra khỏi đường đua

Về Ra khỏi đường đua

Hãy theo mũi tên màu xanh ra trời và tìm đường đi qua bãi cát!