back to home dude

QWOP

QWOP

về QWOP

Hãy ghi kỷ luật thế giới trong trò chơi vui nhộn này! sử dụng bốn nút điều khiển để về đích. Mỗi một phím trong 4 phím điều khiển một sức mạnh khác nhau. Xem bạn có thể di chuyễn được bao nhiêu mét trước khi bạn bị rơi đập mặt xuống?