back to home dude

Quyền uy tối cao 1914

Quyền uy tối cao 1914

về Quyền uy tối cao 1914

Ở một châu Âu đang bị phá hủy bởi xung đột, bạn đang cố gắng kiểm soát đất nước của mình và biến châu Âu thành của mình! Xây dựng những công trình và quản lý vận tải hàng hóa, duy trì các nguồn lực, cơ sở hạ tầng và hãy xây dựng một đội quân thật mạnh để chống lại mọi kẻ thù! Bạn sẽ đảm bảo hoàn toàn chiến thắng trước những kẻ thù chứ?