back to home dude

Quỷ Roly Poly

Quỷ Roly Poly

về Quỷ Roly Poly

Làm nổ tung tất cả những con quỷ, nhưng hãy nhớ rằng bạn chỉ có một số lượng bom có hạn!