back to home dude

Quầy Nước Trái Cây Gina

Quầy Nước Trái Cây Gina

Về Quầy Nước Trái Cây Gina

Hôm nay bạn sẽ quản lý quầy nước trái cây. Nhận đơn gọi món, chuẩn bị đồ uống và trái cây dự trữ. Hãy chắc chắn rằng khách hàng cảm thấy hài lòng, vậy bạn mới có thể kiếm được nhiều tiền.