back to home dude

Quầy bán kem

Quầy bán kem

về Quầy bán kem

Hôm nay bạn bắt đầu công việc mới của mình tại cửa hàng kem. Hãy chắc chắn rằng các khách hàng rời đi với cây kem mà họ mong đợi và bạn sẽ thu được những đồng tiền xứng đáng!