back to home dude

Quét kho báu

Quét kho báu

về Quét kho báu

đi qua hòn đảo và cố gắng tìm ra kho báu. Những con số chỉ thị số lượng bẫy, vì thế hãy cẩn thận nhé.