back to home dude

Quest For Power

Quest For Power

về Quest For Power

hãy giúp cho Arthur đánh bại 7 con quái thú! Sử dụng súng để tiêu diệt những kẻ thù từ xa. Khi những kẻ thù của bạn tiến gần hơn, dừng chúng lại bằng những chướng ngại vật hoặc gửi những binh lính của bạn để đấu với chúng!