back to home dude

Qubika

Qubika

Về Qubika

Qubika là trò chơi ghép hình vui nhộn đầy thử thách. Trong trò chơi này, bạn hãy xoay tất cả các khối cùng màu. Bạn có thể chạm vào một khối để thay đổi màu sắc của bạn nhưng hãy nhanh tay! Nếu bạn thay đổi một khối, tất cả những khối liền kề cũng thay đổi màu sắc! Hãy tận dụng đặc điểm này và giải quyết những khối ghép hình chỉ với càng ít bước đi càng tốt