back to home dude

Qubed: hòn đảo bí ẩn

Qubed: hòn đảo bí ẩn

Về Qubed: hòn đảo bí ẩn

Bạn sẽ là khối cam nhỏ và tìm đường vượt qua các cửa. Nếu bạn trở qua lớn để tiếp tục chơi, bạn có thể chia mình thành 2 khối nhỏ hơn. Liệu bạn có thể thu thập được tất cả các sao ở mỗi cửa?