back to home dude

Quay lại qua khứ 2

Quay lại qua khứ 2

về Quay lại qua khứ 2

Thành viên thứ 6 của ban nhạc Bag Street Boyz quyết định quay ngược thời gian để một lần nữa tham gia vào ban nhạc. Hãy tìm kiếm xung quanh, nói chuyện với mọi người và đảm bảo bạn trông thật hoàn hảo cho buổi diễn.