back to home dude

Quay banh đen

Quay banh đen

Về Quay banh đen

Quay vòng tròn để hướng dẫn bóng để điểm kết thúc. Sử dụng trọng lực để đảm bảo bóng không chạy vào những chướng ngại vật.